Αρχείο κατηγορίας Αυτομόρφωση

Προκαταρτική Συνάντηση της Ομάδας Αυτομόρφωσης για το Κεφάλαιο

Λόγω της κρατικής καταστολής που υπέστη το σπίτι μας, η Σκαραμαγκά, τα μαθήματα θα γίνονται προσωρινά κάθε Τρίτη στις 8 στο Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο ΒΟΞ και είναι ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟ MAΘHMATΩΝ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ, ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΓΩΝΑ

Τον Φεβρουάριο του 2011, αρχίσαμε στην Κατάληψη της Σκαραμαγκά έναν κύκλο μαθημάτων αυτομόρφωσης με θέμα την ανάδυση, επέκταση και εδραίωση της καπιταλιστικής σχέσης και το διαρκή αγώνα εναντίον της, εστιάζοντας κυρίως στη μελέτη του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου του Mαρξ. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από συντρόφους που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συναντηθεί μέσα σε κοινωνικούς αγώνες ενάντια στο κεφάλαιο. Η κοινή καταγωγή μας είναι μία κοινή κινηματική καταγωγή, και ο τόπος που επιλέξαμε να στεγάσουμε τα μαθήματα ήταν ένας χώρος που γεννήθηκε μέσα από την εξέγερση του Δεκέμβρη με σκοπό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μας έξω από την καπιταλιστική σχέση και ενάντια σε αυτή.

Η ανάγκη για τη δημιουργία του κύκλου αυτομόρφωσης ξεκινάει από την πεποίθηση ότι για να αγωνιστείς ενάντια σε αυτόν τον κόσμο πρέπει πρώτα να τον κατανοήσεις. Και αντίστροφα, ότι η κατανόηση αυτού του κόσμου δεν είναι μία αποκομμένη θεωρητική δραστηριότητα, αλλά είναι εφικτή μόνο μέσω της δραστηριότητας για την αλλαγή του. Έχοντας όλοι μας σε ένα βαθμό εμπλακεί με τη θεωρία στα πλαίσια της κινηματικής δραστηριότητας ή και απλά για την προσωπική μας ευχαρίστηση, θελήσαμε να ξεπεράσουμε την απομόνωση του δωματίου ή της βιβλιοθήκης και να συναντηθούμε σε μία συλλογική διαδικασία μελέτης.

Η σύνδεση θεωρίας-πράξης δεν είναι παρά ένα αίτημα. Μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε κενό σύνθημα που συγκαλύπτει είτε την έλλειψη θεωρητικής εμβάθυνσης είτε την έλλειψη πρακτικής δραστηριότητας. Στους ριζοσπαστικούς κύκλους έχει συχνά υποστεί σημαντικές στρεβλώσεις. Η μία εκδοχή είναι η απόδοση στη θεωρία ενός αποκλειστικά εργαλειακού χαρακτήρα, ως το θεωρητικό υπόστρωμα που δικαιολογεί την πράξη, που αναπαράγει δηλαδή έτοιμα θεωρητικά πλαίσια δίχως κριτική στάση απέναντί τους. Συναφής με αυτήν τη στάση είναι ένας διάχυτος αντιδιανοουμενισμός, ο οποίος αντιμετωπίζει με καχυποψία ή περιφρόνηση την ενασχόληση με θεωρητικά ζητήματα και ταυτίζει την θεωρητική δραστηριότητα με τον ακαδημαϊσμό. Στην άλλη άκρη υπάρχει η αποκομμένη θεωρητική δραστηριότητα, μία ηττοπαθής στροφή στην ενασχόληση με τη θεωρία δίχως αναφορά στο πραγματικό γίγνεσθαι, καθιστώντας την ενασχόληση με τη θεωρία άλλοθι, το αντίβαρο της έλλειψης πρακτικής.

Εφόσον έχουμε αποφασίσει να ασκήσουμε έμπρακτη κριτική στο υπάρχον, είμαστε αναγκασμένοι να σκεφτούμε πάνω σε αυτήν την κριτική άρα να κάνουμε θεωρία. Και σε αυτήν την κατεύθυνση θεωρούμε αναγκαία τη συστηματική ενασχόληση με θεωρητικά κείμενα που έχουν κριτική στάση τόσο απέναντι στην πραγματικότητα, όσο και στις θεωρητικές παραδόσεις πάνω στις οποίες αυτά βασίζονται. Θεωρούμε δε ότι αυτή η ενασχόληση δεν είναι αποκλειστικότητα του όποιου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος αλλά, αντιθέτως, αποτελεί μέρος των κινηματικών διαδικασιών, γιατί μόνο μέσα από αυτές μπορούν αυτά τα κείμενα να συνδεθούν με την πράξη. Ενάντια σε διαχωρισμούς ειδικών και μη, καθηγητών και διδασκόμενων, εγγράμματων και θεατών, επιλέξαμε μία διαδικασία αυτομόρφωσης με έμπρακτη συμμετοχή όσων γίνεται περισσότερων. Σε αυτή τη συλλογική διαδικασία μελέτης, ο σκοπός ήταν λοιπόν διπλός: η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και το βέλτιστο εφικτό επίπεδο εμβάθυνσης και κατανόησης. Ο σκοπός μας ήταν να σταθούμε κριτικά απέναντι στη θεωρία με σκοπό να την κάνουμε κτήμα μας και όχι να την εκλαϊκεύσουμε για να είναι προσεγγίσιμη. Θεωρούμε πως αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό αποδεικνύοντας ότι η αυτομόρφωση δεν είναι ένα ιδεολογικό μοτίβο αλλά μία αποτελεσματική μέθοδος παραγωγής κριτικής θεωρίας.

Αρχίζοντας με την πεποίθηση ότι η κύρια σχέση που καταδυναστεύει τη ζωή μας είναι η καπιταλιστική σχέση, η υπαγωγή του συνόλου της κοινωνικής ζωής στην παραγωγή αξίας προς όφελος των αφεντικών, στραφήκαμε στο Κεφάλαιο του Mαρξ ως αφετηριακό κείμενο κριτικής αυτής της σχέσης. Το ίδιο το κείμενο είναι βεβαρυμένο με ένα σύνολο στρεβλώσεων. Είναι η κλασσική περίπτωση κειμένου στο οποίο όλοι αναφέρονται και ελάχιστοι έχουν διαβάσει. Τόσο ακαδημαϊκοί όσο και ριζοσπαστικοί κύκλοι διατηρούν συχνά απέναντί του μία ενατενιστική στάση, η οποία άλλοτε κυριαρχείται από δέος, άλλοτε από απλουστευτική απόρριψη και άλλοτε από ιδεολογική αποδοχή. Αυτή η θεωρητική σύγχυση, η οποία στη χειρότερη καταλήγει στη θεολογία του Περισσού (και όχι μόνον) και στην καλύτερη σε βυζαντινολογικές αψιμαχίες περί του «τι πραγματικά είπε ο Mαρξ», είναι το πρώτο εμπόδιο στην μελέτη του κειμένου. Διαπιστώσαμε όμως ότι αν το Κεφάλαιο διαβαστεί από μια πολιτική, ταξική οπτική γωνία προσφέρει προοπτικές ανάλυσης, οι οποίες διευκολύνουν την κατανόηση των σημερινών κοινωνικών συνθηκών και τον αγώνα ενάντιά τους.

Αυτά τα δύο χρόνια, ασχοληθήκαμε λοιπόν με την μαρξική θεωρία της αξίας, εξετάσαμε της μεθοδολογικές προϋποθέσεις της, είδαμε κάποιες από τις πιο χρήσιμες ερμηνείες της. Είδαμε τον κύκλο αναπαραγωγής του κεφαλαίου, την εργάσιμη μέρα και τον τρόπο απόσπασης υπεραξίας από αυτή, το ρόλο των μηχανών στην παραγωγή αξίας και υπεραξίας. Είδαμε την ιστορική αφετηρία της σχέσης που μέχρι σήμερα βιώνουμε, την πρωταρχική συσσώρευση και τις περιφράξεις και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις σημερινές περιφράξεις. Είδαμε, εν τέλει, ότι η θεωρία της αξίας είναι μια θεωρία της αλλοτρίωσης, που μας μιλάει για το πως το δημιούργημα καταλήγει να επιβάλλεται πάνω στον ίδιο το δημιουργό του. Μια θεωρία που συνδέεται άμεσα με τη θεωρία για τις περιοδικές και αναπόφευκτες κρίσεις του συστήματος. Σε αυτή τη διαδικασία είχαμε τον διπλό ρόλο του μελετητή ενός κειμένου αλλά και του υποκειμένου που μετέχει σε αυτό για το οποίο το κείμενο μιλάει. Του υποκειμένου που μέσω της μισθωτού καταναγκασμού αναπαράγει την καπιταλιστική σχέση αλλά και του υποκειμένου που μέσω της κινηματικής δραστηριότητάς του δύναται να την καταστρέψει.

Φέτος συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία προχωρώντας σε ένα πιο διευρυμένο πρόγραμμα. Ο πρώτος στόχος μας είναι η διεύρυνση του κύκλου των συμμετεχόντων. Καλούμε κόσμο για να συμμετάσχει, να αναλάβει εισηγήσεις, να διευρύνει την προσέγγισή μας συμβάλλοντας με τις γνώσεις του και τις σκέψεις του. Κόσμο ο οποίος σχετίζεται με τα θέματα που πραγματευόμαστε αλλά και κόσμο που μπορεί να μην έχει γνώση των κειμένων που μελετάμε, αλλά επιθυμεί να εμπλακεί με μία τέτοια διαδικασία.

Δεύτερος στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με την κριτική ανάγνωση του δεύτερου τόμου του Κεφαλαίου, που αφορά την κυκλοφορία και αναπαραγωγή του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου και τον καπιταλιστικό χρόνο. Παράλληλα με την κυκλοφορία του κεφαλαίου, θα μελετήσουμε την κυκλοφορία των αγώνων ενάντια στο κεφάλαιο τους δύο τελευταίους αιώνες. Θα επιχειρήσουμε να εμβαθύνουμε στο ζήτημα της πραγμοποίησης και του φετιχισμού του εμπορεύματος, που είχαμε πρωτοπιάσει στον προηγούμενο κύκλο μαθημάτων.

Στην πρώτη φάση αυτού του δεύτερου κύκλου μαθημάτων έχουν συμπεριληφθεί έξι επαναληπτικά μαθήματα που θα επιτρέψουν στους νέους συμμετέχοντες ν’ αποκτήσουν, ελπίζουμε, μια αίσθηση της συνέχειας που διακρίνει την προσπάθειά μας και στους παλιότερους να επανασυνδεθούν πιο ομαλά.

Η πρώτη φάση μαθημάτων αποτελείται από 24 ενότητες:

 1. Η κριτική της πολιτικής οικονομίας: κοινωνία και άτομο
 2. Ο Χέγκελ και η συστηματική διαλεκτική μέθοδος του Κεφαλαίου
 3. Το ιστορικό υλικό του Κεφαλαίου. Η μορφή εμπόρευμα ως μορφή επιβολής της εργασίας, η πρωταρχική συσσώρευση και οι μέθοδοι αύξησης της παραγωγικότητας
 4. Η αλλοτριωμένη εργασία
 5. Ο Λούκατς και το φαινόμενο της πραγμοποίησης
 6. Η επέκταση της πραγμοποίησης στο σύνολο της κοινωνικής ζωής
 7. Η πραγμοποίηση και οι αντινομίες της αστικής σκέψης Ι
 8. Η πραγμοποίηση και οι αντινομίες της αστικής σκέψης ΙΙ
 9. Η οπτική του προλεταριάτου. Ταξική συνείδηση, συνδικαλιστική συνείδηση και διαστάσεις του ταξικού αγώνα
 10. Σύνοψη του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου Ι
 11. Σύνοψη του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου ΙΙ
 12. Η θέση του δεύτερου τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου
 13. Οι μεταμορφώσεις του κεφαλαίου: το κύκλωμα του χρηματικού κεφαλαίου
 14. Το κύκλωμα του παραγωγικού κεφαλαίου
 15. Το κύκλωμα του εμπορευματικού κεφαλαίου
 16. Το κύκλωμα των παραγόντων της εργασιακής διαδικασίας
 17. Το κύκλωμα της μισθωτής εργασίας
 18. Κατανάλωση, «αληθινές» και «ψευδείς» ανάγκες
 19. Ποιοί είναι οι εργάτες; Ποιές είναι οι εργάτριες;
 20. Κινητικότητα της εργατικής δύναμης, μετανάστευση και πολυεθνικός εργάτης
 21. Κύκλοι ταξικών αγώνων και εργατικές φιγούρες
 22. Νομιμότητα και παρανομία. Πάνω στο ζήτημα της οργάνωσης
 23. Ρεπερτόρια και κύκλοι κοινωνικής διαμαρτυρίας
 24. Είμαστε σήμερα μέσα σε έναν νέο κύκλο αγώνων;

Για τα μαθήματα θα χρησιμοποιηθούν οι σχετικές παραδόσεις των καθηγητών Xάρρυ Kλήβερ, Nτέηβιντ Xάρβευ, Kρις Άρθουρ και Aναστάσιου Kαρδαμοστόλη• ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος του Kεφαλαίου• το βιβλίο του Λούκατς Ιστορία και Ταξική Συνείδηση• κείμενα της εργατικής αυτονομίας για τους κύκλους αγώνα• άλλα σύγχρονα κείμενα και άρθρα εφημερίδων, περιοδικών κλπ, που επικαιροποιούν την ανάλυση του Mαρξ ή την κριτικάρουν• τραγούδια, ποιήματα και αποσπάσματα μυθιστορημάτων που προέρχονται είτε από τη «λαϊκή» είτε από την «υψηλή» κουλτούρα• σλάιντς, φωτογραφίες και ταινίες. Tα μαθήματα, όπως είπαμε, αναμένεται να οργανωθούν συνεργατικά, ώστε να αμφισβητηθεί έμπρακτα η μονόπλευρη σχέση διδάσκοντα-διδασκόμενου και να διερευνηθούν οι δυνατότητες και τα όρια της αυτομόρφωσης.

Μια προκαταρκτική συζήτηση που θα αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη 5/2 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 12/2.

Μια ιδέα για το τι συζητήθηκε στους 2 πρώτους κύκλους μαθημάτων μπορεί κανείς να αποκτήσει κοιτώντας εδώ και εδώ.

 

Ομάδα αυτομόρφωσης μιας κατάληψης που δεν έχει πεθάνει

Οι καταλήψεις είναι πολιτισμός ελευθερίας!

Εκτός των άλλων διασκεδαστικών που μας στόλισε ο στρατηγός Δένδιας στις δηλώσεις του μετά την έφοδό του στο κτίριο της κατάληψης Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά ανέφερε και το ότι η κατάληψή μας… «συνιστούσε μία διαρκή προσβολή στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας, όπως και μία διαρκή πρόκληση εις βάρος του ελληνικού πολιτιστικού προτύπου*»

Όχι δεν πρόκειται για αυτοσχεδιασμούς μπροστά στις κάμερες ενός τυχάρπαστου (ακρο)δεξιού. Πρόκειται για δηλώσεις ενός υπουργού που προφανώς ήταν έτοιμες και επεξεργασμένες για να κατατεθούν την κατάλληλη στιγμή. Αλήθεια, ποιος είναι αυτός ο κύριος που θεωρεί πως υπάρχει ένα και μοναδικό πολιτιστικό πρότυπο σε μία κοινωνία; Αλήθεια ποιος είναι αυτός που υλοποιεί την κάθαρση των «άλλων» πολιτιστικών αναφορών μέσα σε μια κοινωνία; Ποιος είναι αυτός που θέλει να αφαιρέσει τον πλούτο και την πολυμορφία σ την αισθητική μιας κοινωνίας; Ποιος είναι αυτός που μας μιλά για πρότυπα στους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας; Ποιος είναι αυτός που θα μας επιβάλλει τον δικό του εθνικό πολιτισμό και την δική του εθνική αφήγηση για την τέχνη και την ιστορία; Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει και διατάζει για το τι είναι και τι δεν είναι πρότυπο πολιτισμού;

Συνέχεια ανάγνωσης Οι καταλήψεις είναι πολιτισμός ελευθερίας!

Βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο

Η βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο της κατάληψης συνεχίζει τη λειτουργία της για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Στο χώρο της μπορείτε να βρείτε και να δανειστείτε βιβλία ανά κατηγορία (φιλοσοφία, πολιτική θεωρία, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, τέχνες, λογοτεχνία, θέατρο κα.) ή να αντιγράψετε ταινίες και ηλ. βιβλία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο δείτε εδώ και εδώ.

Επομένως, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 6-9 απόγευμα, θα μπορείτε να μας βρείτε στον 2ο όροφο της κατάληψης για διάβασμα, κουβέντα και κινηματικό μίγκλινγκ!

Καλή χρονιά!

Ομάδα βιβλιοθήκης

Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο”

Ολοκληρώθηκαν οι δύο κύκλοι μαθημάτων “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο”. Για να δείτε το πρόγραμμα των μαθημάτων πατήστε εδώ, ενώ για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε μάθημα ξεχωριστά (βιβλιογραφία, σημείωσεις, βίντεο κα.) δείτε τα προηγούμενα δύο ποστ. Ακολουθεί το απολογιστικό κείμενο της ομάδας.

Tα τελευταία χρόνια όλοι μας έχουμε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμπλακεί σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων που αμφισβητούν την ατομική, κρατική και δημοτική ιδιοκτησία, την εμπορευματική χρήση του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, τις κοινωνικές σχέσεις εκμετάλλευσης και κυριαρχίας. Θέλοντας να δώσουμε στον αγώνα μας ενάντια στον καπιταλισμό ένα θεωρητικό και ιστορικό βάθος,  οργανώσαμε από το Φεβρουάριο του 2011 ως τον Ιούνιο του 2012 μια σειρά μαθημάτων αυτομόρφωσης με θέμα την ανάδυση, επέκταση και εδραίωση της καπιταλιστικής σχέσης και το διαρκή αγώνα εναντίον της. Tα μαθήματα βασίστηκαν στην ανάγνωση και κριτική συζήτηση ενός κλασσικού βιβλίου που έθεσε τις βάσεις της κριτικής της καπιταλιστικής οικονομίας: το Kεφάλαιο του Mαρξ. Oι συζητήσεις που διοργανώσαμε είτε αφορούσαν τις περιφράξεις είτε την εργάσιμη μέρα είτε την έννοια της αξίας δεν είχαν για μας ένα ακαδημαϊκό ενδιαφέρον γιατί αφορούν άμεσα τις περιφράξεις που γκρεμίζουμε, την εργάσιμη μέρα που εμείς οι ίδιοι υφιστάμεθα και την αλλοτριωμένη μορφή της καθημερινής μας ζωής.

Ξεκινώντας και τελειώνοντας με την ανάλυση της πρωταρχικής συσσώρευσης, θέλαμε να γίνει κατανοητό πως με την εκδίωξη των αγροτών από τη γη τους, τις περιφράξεις των κοινών γαιών, την απαλλοτρίωση των παραγωγών από τα μέσα παραγωγής και αναπαραγωγής της ζωής τους, την καταστροφή των προκαπιταλιστικών σχέσεων και πολιτισμών δημιουργείται η σύγχρονη εργατική τάξη που για να ζήσει αναγκάζεται να διαθέσει όχι μόνο την εργατική της δύναμη αλλά και τον ίδιο της το χρόνο στο κεφάλαιο. Στην πορεία των συζητήσεων κατέστη (;) ευκολότερο να καταλάβουμε γιατί ο Mαρξ επεξεργάστηκε μια εργασιακή και χρηματική θεωρία της αξίας, γιατί έβαλε στο επίκεντρο της κριτικής του τη μορφή εμπόρευμα και γιατί, εν τέλει, η θεωρία του είναι μια θεωρία της αλλοτρίωσης, που μας μιλάει για το πως το δημιούργημα καταλήγει να επιβάλλεται πάνω στον ίδιο το δημιουργό του.

Για τα μαθήματα χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικές παραδόσεις των καθηγητών Xάρρυ Kλήβερ,  Nτέηβιντ Xάρβευ, Kρις Άρθουρ και Aναστάσιου Kαρδαμοστόλη· ο πρώτος τόμος του Kεφαλαίου· σύγχρονα κείμενα και άρθρα εφημερίδων, περιοδικών κλπ, που επικαιροποιούν την ανάλυση του Mαρξ ή την κριτικάρουν· τραγούδια, ποιήματα και αποσπάσματα μυθιστορημάτων που προέρχονται είτε από τη «λαϊκή» είτε από την «υψηλή» κουλτούρα· σλάιντς, φωτογραφίες και ταινίες. Στο μέτρο του δυνατού τα μαθήματα οργανώθηκαν συνεργατικά, ώστε να αμφισβητηθεί έμπρακτα η μονόπλευρη σχέση διδάσκοντα-διδασκόμενου και να διερευνηθούν οι δυνατότητες και τα όρια της αυτομόρφωσης.

Γίνονταν κάθε Τετάρτη στις 8 στη Σκαραμαγκά και ήταν ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τελευταίο μάθημα την Τετάρτη 20/6 και κομμουνιστικό συμπόσιο

Συντροφάκια,

φτάσαμε στο τέλος μιας απίστευτης διαδρομής. Φτιάχνοντας σήμερα τον τελικό πίνακα των μαθημάτων (τον οποίο και επισυνάπτουμε) διαπιστώσαμε ότι αυτό το μάθημα είναι το 48ο (έγιναν δηλαδή 10 περισσότερα από όσα είχαμε σχεδιάσει αρχικά)! Και το σημαντικότερο, το εύρος των θεματικών που πιάστηκαν, με αφορμή το Κεφάλαιο, μας εκπλήσσει και τους ίδιους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι συνεργάστηκαν για τις εισηγήσεις 17 άτομα!

Ο τίτλος του τελευταίου μαθήματος είναι "Η ιστορική τάση της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Η άρνηση της άρνησης: ο κομμουνισμός ως ένας νέος συνεργατικός, φιλικός και ερωτικός κόσμος". Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τη θεωρία του Μαρξ για τον κομμουνισμό αλλά και με τους προγόνους του: τους ανθρώπους που πρωτοχρησιμοποίησαν τον όρο κομμουνισμός και τι εννοούσαν μ' αυτό, παράξενες προσωπικότητες σαν τον τυπογράφο Ρεστίφ ντε λα Μπρετόν και τον λεξιπλάστη Σαρλ Φουριέ, τα πρώτα κομμουνιστικά συμπόσια στη Γαλλία κλπ. Επίσης με τους επιγόνους του: τι κατάντησε ο κομμουνισμός στην πρώην ΕΣΣΔ και πως αναγεννήθηκε με τη θεωρία των καταστασιακών για τις στιγμές της ζωής και τη χαριστικότητα. Θα δούμε τη διαφορά του κομμουνισμού από τον κολλεκτιβισμό και την αυτοδιαχείριση. Τη θεωρία του Αριστοτέλη για τη φιλία. Θα μιλήσουμε για τον έρωτα και τα πάθη. Την αρμονία και τη σύγκρουση. Και βεβαίως, ως σύγχρονο κομμουνιστικό συμπόσιο θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε, γι' αυτό φέρτε ποτά, φαί, cd, φίλους, φίλες και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι χρειαστεί.

Αν κάποιος μπορεί να φέρει μεγάλο cd player, τραπεζάκι, κάνα δυο καρέκλες και ένα δυνατό φακό ή φανάρι.

To μάθημα δεν θα γίνει στην κατάληψη Σκαραμαγκά αλλά στο θεατράκι της πλατείας πίσω από την εκκλησία του Αγ. Νικολάου στην Ασκληπίου. Βγαίνεις εκεί και από τη Δερβενίων όλο ευθεία. Καλό είναι να είσαστε πριν τις 8.30, γιατί μετά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο να βλέπουμε παρότι θα βρεθούμε στην πιο μεγάλη μέρα της χρονιάς.

Δύο τραγούδια από αυτά που θα ακουστούν και τους στίχους του ενός που θα αναλυθούν στο μάθημα τα ανεβάζουμε από τώρα.

Boogie chillin' και φιλιά σε όλους

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zpPyWZHDHLU [/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=D7WJHdE0__I# [/youtube]

 

Συνέχεια ανάγνωσης Τελευταίο μάθημα την Τετάρτη 20/6 και κομμουνιστικό συμπόσιο

Σήμερα το προτελευταίο μάθημα: “Αποικιοκρατία και μετασχηματισμός των γυναικών σε νοικοκυρές”

To σημερινό προτελευταίο μάθημα έχει τον τίτλο "Αποικιοκρατία και μετασχηματισμός των γυναικών σε νοικοκυρές".

Οι σελίδες από το Κεφάλαιο του Μαρξ είναι 775-778 και 789-798.

Θα εξετάσουμε το ρολό της παράλληλης υποταγής φύσης, αποικιών και γυναικών στην εδραίωση της καπιταλιστικής κυριαρχίας.

Ένα κείμενο στο όποιο θα βασιστούμε είναι αυτό της Maria Mies "Colonization and housewifization".

Μάθημα αυτομόρφωσης: Αντίσταση στην προλεταριοποίηση, έγκλημα και φυλακή

Αύριο, Τετάρτη στις 8.30 μμ, στο γνωστό μέρος, και στα πλαίσια του μαθήματος Αντίσταση στην προλεταριοποίηση, έγκλημα και φυλακή, θα προσπαθήσουμε μεταξύ άλλων να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Τι έκαναν οι πρόγονοί μας για να μη γίνουν προλετάριοι σαν κι εμάς;
2. Τι είναι αποκλίνουσα συμπεριφορά;
3. Τελικά, οι κακοί είναι στη φυλακή;

 

Αναστολή λειτουργίας του εργαστηρίου ραπτικής και συν-δημιουργίας

Το εργαστήρι ραπτικής και συν-δημιουργίας αναστέλλει τη λειτουργία του για το επόμενο διάστημα. Αν κάποια/κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τις μηχανές ραπτικής  μπορεί να επικοινωνήσει με το mail της κατάληψης. Εις το επανιδείν!

δύο ημέρες για τη σεξουαλικότητα

1&2 Ιουνίου

δύο ημέρες για τη σεξουαλικότητα

Εκθέσεις (φανζίν, κόμιξ,έντυπα), παιχνίδια (macho, υπερατού,λοταρία, κ.α.),

Αυτοδιαχειριζόμενο Καφενείο,Εργαστήρι Κολάζ,Προβολές.

 

Παρασκευή 1/6

16:00 Παρουσίαση καφενείου & διημέρου

18:00 Συζήτηση: ψυχολογιοποίηση των σεξουαλικοτήτων"

19:00 -Συζήτηση: "η σεξουαλικότητα στις διατροφικές διαταραχές"

          – κυνήγι θησαυρού

20:30 Συζήτηση: επιτελεστικότητα

23:00 Προβολή: ''no soy el lobo feroz!''

 

Σάββατο 2/6

16:00 Workshop: "Μαθαίνοντας τα όρια, τα δικά μας και των άλλων"

18:00 Εργαστήρι κατασκευής sex toys

19:00 -Θεατρικό παιχνίδι

           -Αυτομόρφωση: "Ψηλαφώντας την πολιτισμική ιστορία του αυνανισμού"

20:00 Προβολή: "Τhe life and death of Bob Flanagan, Supermasochist" και συζήτηση για το BDSM

 

Έκφυλο Καφενείο

ekfylokafeneio@espiv.net

Γεωγραφική δυναμική του καπιταλισμού (μέρος 2ο)

Στο αποψινό μάθημα (κατάληψη Σκαραμαγκά, 20.30), θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για την αστεοποίηση του κόσμου και τη χωρο-χρονική δυναμική του καπιταλισμού.
Την προηγούμενη φορά είδαμε ότι οι Μαρξ και Ένγκελς σχολίασαν τα φαινόμενα αστεακών αναπλάσεων της εποχής τους, ήταν δηλαδή από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με το φαινόμενου της κυριλοποίησης (gentrification). Για αυτό και στο σημερινό μάθημα θα εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε αυτήν και θα παρουσιάσουμε τις 3 βασικές θεωρίες περί κυριλοποίησης. Επίσης, συνεχίζοντας την περιήγησή μας στις μαρξικές/μαρξιστικές αναλύσεις περί του χώρου θα παρουσιάσουμε τις αναλύσεις των Neil Smith και David Harvey σχετικά με την άνιση γεωγραφικά ανάπτυξη και τα κυκλώματα συσσώρευσης. Τέλος, θέλοντας να συμπληρώσουμε τα 3 μαθήματα περί κρίσης των Γιάννη & Παύλου, θα παρουσιάσουμε, μια άλλη θεωρία περί κρίσης, αυτή του Χάρβεϋ.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
 • Κ. Μαρξ Το Κεφάλαιο Τόμος Ι (κυρίως σελ. 684-685)
 • Κ. Μαρξ Το Κεφάλαιο Τόμος ΙΙΙ (για τα της γαιοπροσόδου)
 • Φ. Ένγκελς Μελέτες και Άρθρα (Άπαντα Νο 9)  (σελ. 97-98, 158-159)
 • Φ. Ένγκελς Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία Τόμος Α (διάφορα σημεία όπου ο Ένγκελς μιλάει για τις αναπλάσεις στις φτωχογειτονιές)
 • Ν. Smith Towards a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital not People
 • D. Ley The New Middle Classes and the Remaking of the Central City
 • S. Zukin Loft Living: Culture and Capital in Urban Change
 • C. Hamnett Gentrification and the Residential Location Theory: A Review and Assessment
 • C. Hamnett The Blind Men and the Elephant: The Explanation of Gentrification
 • D. Harvey Limits to Capital (σελ. 424-438)
 • N. Smith Uneven Development

 

Γεωγραφική δυναμική του καπιταλισμού (μέρος 1ο)

Στο σημερινό μάθημα, το πρώτο από μία σειρά 2 παρουσιάσεων, θα συζητήσουμε για την αστεοποίηση του κόσμου και τη χωρο-χρονική δυναμική του καπιταλισμού.
Πιο συγκεκριμένα θα συζητήσουμε για τη γεωγραφική δυναμική/λογική του καπιταλισμού και τις διαστάσεις που λαμβάνει ο χώρος (σχετικός/απόλυτος) εντός της καπιταλιστικής συνθήκης. Εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε τις απόψεις των Μαρξ και Ένγκελς όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου, στο "Το πρόβλημα της κατοικίας" και "Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία". Επίσης θα μιλήσουμε για την παραγωγή του χώρου υπό την καπιταλιστική συνθήκη έχοντας ως σημείο αναφοράς τις αναλύσεις των Neil Smith και David Harvey. Τέλος θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις έννοιες της γαιοπροσόδου όπως τις αναπτύσσει ο Μαρξ στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου (ασκώντας κριτική στο Ρικάρντο), αλλά και άλλοι μαρξιστές όπως ο Harvey.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
 • Κ. Μαρξ Το Κεφάλαιο Τόμος Ι (κυρίως σελ. 680-692 και 706-719)
 • Κ. Μαρξ Το Κεφάλαιο Τόμος ΙΙΙ
 • Φ. Ένγκελς Μελέτες και Άρθρα (Άπαντα Νο 9) (σελ.81-193)
 • Φ. Ένγκελς Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία Τόμος Α (σελ. 67-125 και 163 – 214)
 • Φ. Ένγκελς/Κ. Μαρξ Η γερμανική ιδεολογία Τόμος Α
 • D. Harvey Limits to Capital (σελ. 330-372)
 • D. Harvey Spaces of Global Capitalism (σελ. 71-148)
 • N. Smith Uneven Development (σελ. 92-205)

Η θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις (3ο μέρος)

Αύριο θα γίνει το τρίτο και τελευταίο μάθημα για τις κρίσεις στις 7.00 μμ. Στο αυριανό μάθημα θα παρουσιάστεί η θεωρία του Brenner και του Μάτικ του νεότερου για την τρέχουσα κρίση και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία σύνθεση των δύο προσεγγίσεων.Επίσης θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των Παιδιών της Γαλαρίας για την κρίση όπως αυτή υπάρχει στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού (#15).


Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το "Ιστορία και Ταξική Συνείδηση" του Γκέοργκ Λούκατς, σ. 472, που σχετίζεται με την αυριανή μας συζήτηση:
 
Αλλά το πράγμα δεν αλλάζει στην ουσία αν -διατηρώντας βέβαια, ως βασική στάση, τον οικονομικό φαταλισμό- ειδωθεί η κρίση από την άποψη της επαναστατικής αισιοδοξίας, δηλαδή αν βεβαιωθεί ότι αυτή είναι αναπόφευκτη και στερείται διεξόδων για τον καπιταλισμό… Τώρα, ο Λένιν πολύ σωστά αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει καμιά κατάσταση που να μην έχει μέσα της διεξόδους. Σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρεθεί ο καπιταλισμός, θα είναι πάντα διαθέσιμες κάποιες δυνατότητες λύσης "καθαρά οικονομικές". Το ερώτημα είναι αν αυτές οι λύσεις θα είναι βιώσιμες, αν κάποτε βγουν από τον καθαρό θεωρητικό κόσμο της οικονομίας και εισαχθούν στην πραγματικότητα της ταξικής πάλης. Διάφορες διέξοδοι για τον καπιταλισμό θα ήταν λοιπόν διανοητές, αυτές καθεαυτές. Αλλά το πραγματοποιήσιμό τους εξαρτάται από το προλεταριάτο. Είναι το προλεταριάτο, είναι η δράση του που φράζει στον καπιταλισμό τη διέξοδο από την κρίση. Βέβαια: ότι τώρα αυτή η δύναμη βρίσκεται στα χέρια του προλεταριάτου, είναι συνέπεια της ανάπτυξης της οικονομίας που υπακούει σε "φυσικούς νόμους". Από την άλλη μεριά, αυτοί οι "φυσικοί νόμοι" καθορίζουν μόνο την ίδια την κρίση, δίνοντας της τέτοιες διαστάσεις που να καθίσταται αδύνατη μια "ήρεμη" παραπέρα ανάπτυξη του καπιταλισμού. Αν αυτοί μπορούσαν να εκτυλιχθούν ελεύθερα (με καπιταλιστική έννοια), χωρίς εμπόδια, δεν θα οδηγούσαν βέβαια στην απλή και καθαρή κατάρρευση του καπιταλισμού ή στην ομαλή μετάβαση στο σοσιαλισμό, αλλά μέσα από μια μακρά περίοδο κρίσεων, εμφυλίων πολέμων και παγκόσμιων ιμπεριαλιστικών πολέμων σε μια πάντα ανώτερη βαθμίδα, στην "αμοιβαία καταστροφή των μαχόμενων τάξεων", σε ένα νέο στάδιο βαρβαρότητας."

Η θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις (2ο μέρος)

Σήμερα στις 8.30 θα γίνει το δεύτερο μάθημα πάνω στη θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις. Η εισήγηση θα βασιστεί στις αναφορές που υπάρχουν για τις κρίσεις στον Α' Τόμο του Κεφαλαίου (σ. 126, 151, 252, 470 κ.έ, 563, 642, 656 κ.έ, 664 κ.έ, 692 κ.έ). Πιο εκτεταμένη διαπραγμάτευση ορισμένων από τα ζητήματα που θίγονται στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου υπάρχει στο 17ο κεφάλαιο του 2ου μέρους των Θεωριών για την Υπεραξία (Η θεωρία του Ρικάρντο για τη συσσώρευση. Κριτική της θεωρίας αυτής (Ανάπτυξη των κρίσεων από τη βασική μορφή του κεφαλαίου)) (ιδιαίτερα από τη σελίδα 573 μέχρι τη σελίδα 623).
 

Giorgio Agamben: Το στρατόπεδο ως νόμος της νεωτερικότητας

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του φιλοσόφου Giorgio Agamben "Homo Sacer: Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή" που εκδόθηκε στην Ιταλία το 1995 και κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2005.

 

[scribd id=91719171 key=key-kuvsot1yn8zth83gdph mode=list]

Στο σημερινό μάθημα, η θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις (1ο μέρος)

Σήμερα θα γίνει το πρώτο μέρος της εισήγησης που αφορά την θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις. Η εισήγηση θα παρουσιάσει μια ιστορική περιγραφή της εξέλιξης της άποψης του Μαρξ (και λίγο του μπούφου του Ένγκελς), από την δεκαετία του 1840 μέχρι και τα Grundrisse (1857 περίπου). Καθώς στα Grundrisse γίνεται για πρώτη φορά μια αναφορά στην διάσημη πλέον θεωρία περί της πτωτικής τάσης του κέρδους, θα αγγίξουμε και αυτό το θέμα.

Την επόμενη τετάρτη θα παρουσιαστεί η άποψη του Μαρξ για την κρίση όπως εμφανίζεται συνοπτικά στο 1ο τόμο του Κεφαλαίου, και όπως επεξηγείται πιο αναλυτικά στο 3ο τόμο και στις Θεωρίες της Υπεραξίας. Τέλος, θα συζητήσουμε εάν υπάρχει η διάθεση να γίνει και μια 3η εισήγηση για την κρίση, στην οποία να συνδέσουμε την θεωρία του Μαρξ με την σημερινή κατάσταση, κατά βάση μέσα από αναλύσεις σύγχρονων στοχαστών που έχουν επηρεαστεί από τον Μαρξ. 

Επειδή η ύλη είναι τεράστια, και ειδικά για το αυριανό δεν αφορά καθόλου τον πρώτο τόμο, δεν υπάρχει ανάγκη να διαβαστεί κάτι. 
 

Κατάληψη Σινιάλο: 2 χρόνια στις γειτονιές του Αιγάλεω (5ήμερο εκδηλώσεων)

 

Τετάρτη 25 Απρίλη 8.30μμ  
«Λ+Σ+**»: οπτικοακουστικό δοκίμιο από την ομάδα Δυναμό Σινιάλου

Πέμπτη 26 Απρίλη 8μμ
συζήτηση με θέμα: «αντιδομές: ποιοί, τί και πώς;»

Παρασκευή 27 Απρίλη 8μμ
«αυτομόρφωση και μετανάστες»: συζήτηση και παρουσίαση βιβλίου εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες

Σάββατο 28 Απρίλη 8.30μμ
συναυλία με τους:
Open Circle
Ορθολογιστές

Κυριακή 29 Απρίλη 8.30μμ
«η αταξία ενός σκούφου»: θεατρική παράσταση από την ομάδα Σπίρτο

Σήμερα το 38ο μάθημα αυτομόρφωσης

έχει τίτλο "O σχετικός υπερπληθυσμός και ο γενικός νόμος της καπιταλιστικής συσσώρευσης: ανεργία και εργασιακή εφεδρεία". Oι σελίδες από το Kεφάλαιο είναι οι 651-671, αλλά μπορεί κανείς να κοιτάξει και τα ιστορικά στοιχεία από την Aγγλία της εποχής του Mαρξ στο τελευταίο υποκεφάλαιο αυτού του μέρους (σελ. 671-737) με τα οποία υποστηρίζει τα θεωρητικά του επιχειρήματα. Eμείς λόγω της επικαιρότητας του θέματος θα εστιαστούμε στο τι συμβαίνει σήμερα, στη δική μας εποχή και θα προσπαθήσουμε επίσης να καταλάβουμε αν ο Mαρξ είχε μια θεωρία προοδευτικής εξαθλίωσης της εργατικής τάξης.