Γεωγραφική δυναμική του καπιταλισμού (μέρος 1ο)

Στο σημερινό μάθημα, το πρώτο από μία σειρά 2 παρουσιάσεων, θα συζητήσουμε για την αστεοποίηση του κόσμου και τη χωρο-χρονική δυναμική του καπιταλισμού.
Πιο συγκεκριμένα θα συζητήσουμε για τη γεωγραφική δυναμική/λογική του καπιταλισμού και τις διαστάσεις που λαμβάνει ο χώρος (σχετικός/απόλυτος) εντός της καπιταλιστικής συνθήκης. Εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε τις απόψεις των Μαρξ και Ένγκελς όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου, στο "Το πρόβλημα της κατοικίας" και "Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία". Επίσης θα μιλήσουμε για την παραγωγή του χώρου υπό την καπιταλιστική συνθήκη έχοντας ως σημείο αναφοράς τις αναλύσεις των Neil Smith και David Harvey. Τέλος θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις έννοιες της γαιοπροσόδου όπως τις αναπτύσσει ο Μαρξ στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου (ασκώντας κριτική στο Ρικάρντο), αλλά και άλλοι μαρξιστές όπως ο Harvey.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
  • Κ. Μαρξ Το Κεφάλαιο Τόμος Ι (κυρίως σελ. 680-692 και 706-719)
  • Κ. Μαρξ Το Κεφάλαιο Τόμος ΙΙΙ
  • Φ. Ένγκελς Μελέτες και Άρθρα (Άπαντα Νο 9) (σελ.81-193)
  • Φ. Ένγκελς Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία Τόμος Α (σελ. 67-125 και 163 – 214)
  • Φ. Ένγκελς/Κ. Μαρξ Η γερμανική ιδεολογία Τόμος Α
  • D. Harvey Limits to Capital (σελ. 330-372)
  • D. Harvey Spaces of Global Capitalism (σελ. 71-148)
  • N. Smith Uneven Development (σελ. 92-205)

Leave a Reply

Your email address will not be published.