Από την Ομάδα Χορού της κατάληψης

ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ

Η εδαφικοποίηση των επιθυμιών μας για την καταστροφή του Υπάρχοντος, προτάσσει και την καταστροφή των προεκτάσεών του στα σώματά μας.

Μέσα από το πέρας του χρόνου, εμφανίστηκε η επιθυμία να πειραματιστούμε, με ελευθεριακούς όρους, με τα σώματά μας, και να λειτουργήσουμε σε πειραματικές δομές (εργαστήρια) ως οργανικό μέρος της κατάληψης, μέσα από τα οποία θα αυτομορφωνόμαστε.

Έντονη επιθυμία μας είναι να αποδομηθεί η συνήθης σχέση διδάσκοντα-διδασκόμενου που συνήθως υφίσταται στην πλειονότητα των διαδικασιών “επιμόρφωσης”

Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης, αυτοοργανωνόμαστε σε εργαστήρια που θα κινούνται με αντιεμπορευματικούς όρους. Για την οργάνωση αυτών, και προκειμένου να μη παγιδευτούμε σε μία προαποφασισμένη εβδομαδιαία δομή “ωρολόγιου” προγράμματος, κάθε δεύτερη Τετάρτη, συναντιόμαστε σε συνέλευση χορού, για τη διαμόρφωση των μαθημάτων των επόμενων δεκαπέντε ημερών, όσες και όσοι ενδιαφέρονται να οδηγήσουν και να παρακολουθήσουν κάποιο εργαστήριο σωματικής έκφρασης.

Επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση είναι την Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη στις 21:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.